postheadericon Zippo chính hãng

Bộ sưu tập bật lửa Zippo chính hãng

Zippo đồng
Zippo đồng
Zippo Gold-filled
Zippo Gold-filled
Zippo trước năm 1980
Zippo trước năm 1980
Zippo sau năm 1980
Zippo sau năm 1980
Zippo Vietnam War
Zippo Vietnam War
Liệt kê theo thứ tự:
Bật lửa zippo 10k gold filled
Bật lửa zippo 10k gold filled
ZG01
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo 10k gold filled
bật lửa zippo 10k gold filled
ZG02
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo 1949-1950
bật lửa zippo 1949-1950
ZV01
US $125
bật lửa zippo 1938-1939
bật lửa zippo 1938-1939
ZV04
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo 1951-1953
bật lửa zippo 1951-1953
ZV06
US $135
bật lửa zippo để bàn 4th bacrop
bật lửa zippo để bàn 4th bacrop
ZT01
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo 1937
bật lửa zippo 1937
ZV09
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo 1937-1938
bật lửa zippo 1937-1938
ZV10
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo đồng 1965
bật lửa zippo đồng 1965
ZB09
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo đồng 1948
bật lửa zippo đồng 1948
ZB10
Giá: Liên hệ
bật lửa zippo 1946-1947
bật lửa zippo 1946-1947
ZV14
Đã bán
bật lửa zippo 1940-1941
bật lửa zippo 1940-1941
ZV17
Giá: Liên hệ